Sonnimax A/S

Kategori: PantaTec Ultimate additiv

  • Blæsemiddel

    Pantatec Ultimate additiv

    • Indeholder: 4 kg/sæk – ca. 50 liter

    Stålsandets levetid forlænges og den omkostningstunge rengøringsproces af emnerne – før og efter – overflødiggøres.

    Download brochure