Sonnimax A/S

Menu
Menu

Kategori: Slyngrensningsanlæg

Slyngrensningsanlæg – effektiv og ensartet rensning.

Der findes mange forskellige typer af slyngrensere, men fælles for dem alle er: blæsemiddel, som regel stålkugler, slynges ud på emnerne via et slynghjul, som er drevet af en elmotor. Efter at kuglerne har renset emnet, føres det brugte blæsemiddel via en snegl til en kopelevator, op til en kaskade / vindsigte, hvor støv og glødeskaller bliver sorteret fra. Herefter føres det rensede blæsemiddel ned i en silo, hvor det er klar til at blive genanvendt.

Fordele ved slyngrensning:

  • Energibesparende i forhold til traditionel sandblæsning
  • Mindre blæsemiddelforbrug
  • Hurtig, effektiv og ensartet rensning
  • Bedre arbejdsmiljø for operatøren
  • Øget produktivitet idet operatøren kan fortage sig andet arbejde under renseprocessen

Få yderligere information og inspiration af vores dygtige salgsteam på tlf. 64 40 11 22

Spørgsmålene er mange når der skal investeres i nyt slyngrensningsanlæg derfor rådgiver vi gerne om alle muligheder uanset om du overvejer et kompaktanlæg, kabineanlæg eller et gennemløbsanlæg, er der hjælp at hente hos os. Vores rådgivning spænder bredt fra besvarelse af telefoniske forespørgsler til besøg hos jer, hvor en konkret løsning efterfølgende udarbejdes i tæt samarbejde med jer.